Σταθοπούλου (Charoula Stathopoulou) Χ. (2018). ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ TΕΥΧΟΥΣ. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, (11), 3–9. https://doi.org/10.12681/enedim.18936