Μπεμπένη (Maria Bempeni) Μ., Καλδρυμίδου (Maria Kaldrymidou) Μ., & Βαμβακούση (Xenia Vamvakousi) Ξ. (2018). ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ: ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, (11), 11–29. https://doi.org/10.12681/enedim.18937