Σκουμπουρδή (Chrisanthi Skoumpourdi) Χ., & Βαϊτσίδη (Georgia Vaitsidi) Γ. (2019). Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, (12), 8–22. https://doi.org/10.12681/enedim.21142