Πιπίνος (Giorgos Pipinos) Γ.; Χιονίδου-Μοσκόφογλου (Maria Chionidou- Mosckofoglou) Μ. Συστηματική αποτύπωση Διδακτικών Προσεγγίσεων σε Τάξεις Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου από φοιτητές/τριες Παιδαγωγικού Τμήματος. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, [S. l.], n. 5, p. 67–87, 2017. DOI: 10.12681/enedim.15030. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enedim/article/view/15030. Acesso em: 29 ιουνίου. 2022.