Πόταρη (Despoina Pottari) Δ. Ενημέρωση για το περιοδικό. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, [S. l.], n. 6, p. 2–3, 2017. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enedim/article/view/15031. Acesso em: 14 ιουνίου. 2024.