Σταθοπούλου (Charoula Stathopoulou) Χ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ TΕΥΧΟΥΣ. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, [S. l.], n. 11, p. 3–9, 2018. DOI: 10.12681/enedim.18936. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enedim/article/view/18936. Acesso em: 23 ιουνίου. 2024.