Κατσομήτρος (Sotirios Katsomitros) Σ.; Ψυχάρης (Giorgios Psycharis) Γ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, [S. l.], n. 15, p. 60–80, 2021. DOI: 10.12681/enedim.20943. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enedim/article/view/20943. Acesso em: 23 μαΐου. 2024.