Σκουμπουρδή (Chrisanthi Skoumpourdi) Χ.; Βαϊτσίδη (Georgia Vaitsidi) Γ. Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, [S. l.], n. 12, p. 8–22, 2019. DOI: 10.12681/enedim.21142. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enedim/article/view/21142. Acesso em: 31 μαρτίου. 2023.