Πετρίδου (Antonia Petridou) Α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, [S. l.], n. 15, p. 81–107, 2021. DOI: 10.12681/enedim.23058. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enedim/article/view/23058. Acesso em: 30 μαΐου. 2024.