Κούριας (Spyros Kourias) Σ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ: ΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, [S. l.], n. 15, p. 6–23, 2021. DOI: 10.12681/enedim.24621. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enedim/article/view/24621. Acesso em: 23 μαΐου. 2024.