Κοντογιάννη (Aristoula Kontogianni) Αριστούλα, και Τάτσης (Konstantinos Tatsis) Κωνσταντίνος. 2017. ‘ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ’. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, τχ. 9 (Ιούλιος):83-99. https://doi.org/10.12681/enedim.14182.