Πόταρη (Despoina Pottari) Δέσποινα. 2017. ‘Ενημέρωση για το περιοδικό’. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, τχ. 6 (Δεκέμβριος):2-3. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enedim/article/view/15031.