Σταθοπούλου (Charoula Stathopoulou) Χαρούλα. 2018. ‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ TΕΥΧΟΥΣ’. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, τχ. 11 (Οκτώβριος):3-9. https://doi.org/10.12681/enedim.18936.