Μπεμπένη (Maria Bempeni) Μαρία, Καλδρυμίδου (Maria Kaldrymidou) Μαρία, και Βαμβακούση (Xenia Vamvakousi) Ξένια. 2018. ‘ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ: ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ’. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, τχ. 11 (Οκτώβριος):11-29. https://doi.org/10.12681/enedim.18937.