Σκουμπουρδή (Chrisanthi Skoumpourdi) Χρυσάνθη, και Βαϊτσίδη (Georgia Vaitsidi) Γεωργία. 2019. ‘Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ’. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, τχ. 12 (Σεπτέμβριος):8-22. https://doi.org/10.12681/enedim.21142.