Δακορώνια (Evangelia Dakoronia) Ευαγγελία, και Αναστασάκης (Marinos Anastasakis) Μαρίνος. 2021. ‘ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1975 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ’;. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, τχ. 15 (Ιούνιος):24-44. https://doi.org/10.12681/enedim.22501.