Κούριας (Spyros Kourias) Σπύρος. 2021. ‘ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ: ΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ’. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, τχ. 15 (Ιούνιος):6-23. https://doi.org/10.12681/enedim.24621.