Κοντογιάννη (Aristoula Kontogianni) Α. και Τάτσης (Konstantinos Tatsis) Κ. (2017) ‘ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ’, Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, (9), σσ. 83–99. doi: 10.12681/enedim.14182.