Πόταρη (Despoina Pottari) Δ. (2017) ‘Ενημέρωση για το περιοδικό’, Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, (6), σελ. 2–3. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enedim/article/view/15031 (ημερομηνία πρόσβασης: 24 Ιούνιος 2024).