Σταθοπούλου (Charoula Stathopoulou) Χ. (2018) ‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ TΕΥΧΟΥΣ’, Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, (11), σελ. 3–9. doi: 10.12681/enedim.18936.