Σκουμπουρδή (Chrisanthi Skoumpourdi) Χ. και Βαϊτσίδη (Georgia Vaitsidi) Γ. (2019) ‘Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ’, Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, (12), σσ. 8–22. doi: 10.12681/enedim.21142.