Δακορώνια (Evangelia Dakoronia) Ε. και Αναστασάκης (Marinos Anastasakis) Μ. (2021) ‘ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1975 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ’;, Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, (15), σελ. 24–44. doi: 10.12681/enedim.22501.