[1]
Κοντογιάννη (Aristoula Kontogianni) Α. και Τάτσης (Konstantinos Tatsis) Κ., ‘ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ’, ΕNEΔIM, τχ. 9, σσ. 83–99, Ιουλίου 2017.