[1]
Δημητρακοπούλου (Styliani Dimitrakopoulou) Σ. και Χρήστου (Konstantinos Christou) Κ., ‘ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ: ΠΩΣ ΤΑ ΚΑΤΑΝΟΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ’, ΕNEΔIM, τχ. 11, σσ. 31–52, Οκτωβρίου 2018.