[1]
Σκουμπουρδή (Chrisanthi Skoumpourdi) Χ. και Βαϊτσίδη (Georgia Vaitsidi) Γ., ‘Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ’, ΕNEΔIM, τχ. 12, σσ. 8–22, Σεπτεμβρίου 2019.