[1]
Δακορώνια (Evangelia Dakoronia) Ε. και Αναστασάκης (Marinos Anastasakis) Μ., ‘ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1975 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ’;, ΕNEΔIM, τχ. 15, σελ. 24–44, Ιουνίου 2021.