[1]
Ρίζος (Ioannis Rizos) Ι., ‘ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ’, ΕNEΔIM, τχ. 15, σελ. 45–59, Ιουνίου 2021.