Πόταρη (Despoina Pottari) Δ. ‘Ενημέρωση για το περιοδικό’. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, τχ. 6, Δεκέμβριος 2017, σελ. 2-3, https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enedim/article/view/15031.