Σταθοπούλου (Charoula Stathopoulou) Χ. ‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ TΕΥΧΟΥΣ’. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, τχ. 11, Οκτώβριος 2018, σελ. 3-9, doi:10.12681/enedim.18936.