Μπεμπένη (Maria Bempeni) Μ., Καλδρυμίδου (Maria Kaldrymidou) Μ., και Βαμβακούση (Xenia Vamvakousi) Ξ. ‘ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ: ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ’. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, τχ. 11, Οκτώβριος 2018, σελ. 11-29, doi:10.12681/enedim.18937.