Δημητρακοπούλου (Styliani Dimitrakopoulou) Σ., και Χρήστου (Konstantinos Christou) Κ. ‘ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ: ΠΩΣ ΤΑ ΚΑΤΑΝΟΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ’. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, τχ. 11, Οκτώβριος 2018, σσ. 31-52, doi:10.12681/enedim.18938.