Κατσομήτρος (Sotirios Katsomitros) Σ., και Ψυχάρης (Giorgios Psycharis) Γ. ‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ’. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, τχ. 15, Ιούνιος 2021, σελ. 60-80, doi:10.12681/enedim.20943.