Σκουμπουρδή (Chrisanthi Skoumpourdi) Χ., και Βαϊτσίδη (Georgia Vaitsidi) Γ. ‘Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ’. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, τχ. 12, Σεπτέμβριος 2019, σσ. 8-22, doi:10.12681/enedim.21142.