Δακορώνια (Evangelia Dakoronia) Ε., και Αναστασάκης (Marinos Anastasakis) Μ. ‘ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1975 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ’;. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, τχ. 15, Ιούνιος 2021, σελ. 24-44, doi:10.12681/enedim.22501.