Ρίζος (Ioannis Rizos) Ι. ‘ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ’. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, τχ. 15, Ιούνιος 2021, σελ. 45-59, doi:10.12681/enedim.24460.