Κούριας (Spyros Kourias) Σ. ‘ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ: ΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ’. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, τχ. 15, Ιούνιος 2021, σελ. 6-23, doi:10.12681/enedim.24621.