Κοντογιάννη (Aristoula Kontogianni) Αριστούλα, και Τάτσης (Konstantinos Tatsis) Κωνσταντίνος. ‘ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ’. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, no. 9 (Ιούλιος 13, 2017): 83–99. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 4, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enedim/article/view/14182.