Πόταρη (Despoina Pottari) Δέσποινα. ‘Ενημέρωση για το περιοδικό’. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, no. 6 (Δεκέμβριος 1, 2017): 2–3. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 24, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enedim/article/view/15031.