Σταθοπούλου (Charoula Stathopoulou) Χαρούλα. ‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ TΕΥΧΟΥΣ’. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, no. 11 (Οκτώβριος 25, 2018): 3–9. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 23, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enedim/article/view/18936.