Μπεμπένη (Maria Bempeni) Μαρία, Καλδρυμίδου (Maria Kaldrymidou) Μαρία, και Βαμβακούση (Xenia Vamvakousi) Ξένια. ‘ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ: ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ’. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, no. 11 (Οκτώβριος 25, 2018): 11–29. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 19, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enedim/article/view/18937.