Κατσομήτρος (Sotirios Katsomitros) Σωτήριος, και Ψυχάρης (Giorgios Psycharis) Γεώργιος. ‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ’. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, no. 15 (Ιούνιος 14, 2021): 60–80. ημερομηνία πρόσβασης Μάιος 23, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enedim/article/view/20943.