Σκουμπουρδή (Chrisanthi Skoumpourdi) Χρυσάνθη, και Βαϊτσίδη (Georgia Vaitsidi) Γεωργία. ‘Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ’. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, no. 12 (Σεπτέμβριος 17, 2019): 8–22. ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 24, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enedim/article/view/21142.