Δακορώνια (Evangelia Dakoronia) Ευαγγελία, και Αναστασάκης (Marinos Anastasakis) Μαρίνος. ‘ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1975 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ’;. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, no. 15 (Ιούνιος 14, 2021): 24–44. ημερομηνία πρόσβασης Μάιος 26, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enedim/article/view/22501.