Πετρίδου (Antonia Petridou) Αντωνία. ‘ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ’. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, no. 15 (Ιούνιος 14, 2021): 81–107. ημερομηνία πρόσβασης Μάιος 30, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enedim/article/view/23058.