Ρίζος (Ioannis Rizos) Ιωάννης. ‘ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ’. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, no. 15 (Ιούνιος 14, 2021): 45–59. ημερομηνία πρόσβασης Μάιος 26, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enedim/article/view/24460.