Κούριας (Spyros Kourias) Σπύρος. ‘ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ: ΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ’. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, no. 15 (Ιούνιος 14, 2021): 6–23. ημερομηνία πρόσβασης Μάιος 24, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enedim/article/view/24621.