1.
Κοντογιάννη (Aristoula Kontogianni) Α, Τάτσης (Konstantinos Tatsis) Κ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ. ΕNEΔIM [διαδίκτυο]. 13 Ιούλιος 2017 [παρατίθεται 4 Ιούλιος 2022];(9):83-99. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enedim/article/view/14182