1.
Πιπίνος (Giorgos Pipinos) Γ, Χιονίδου-Μοσκόφογλου (Maria Chionidou- Mosckofoglou) Μ. Συστηματική αποτύπωση Διδακτικών Προσεγγίσεων σε Τάξεις Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου από φοιτητές/τριες Παιδαγωγικού Τμήματος. ΕNEΔIM [διαδίκτυο]. 2 Δεκέμβριος 2017 [παρατίθεται 29 Ιούνιος 2022];(5):67-8. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enedim/article/view/15030