1.
Πόταρη (Despoina Pottari) Δ. Ενημέρωση για το περιοδικό. ΕNEΔIM [διαδίκτυο]. 1 Δεκέμβριος 2017 [παρατίθεται 24 Ιούνιος 2024];(6):2-3. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enedim/article/view/15031