1.
Σταθοπούλου (Charoula Stathopoulou) Χ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ TΕΥΧΟΥΣ. ΕNEΔIM [διαδίκτυο]. 25 Οκτώβριος 2018 [παρατίθεται 25 Ιούνιος 2024];(11):3-9. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enedim/article/view/18936